Voordelen voor ondernemingen

Agile leren Traditionele vormen van leren
Mogelijkheden om op korte termijn te leren Op middellange en lange termijn gepland bijscholingsaanbod
Korte, steeds terugkerende leerfasen in gemengde groepen Geconcentreerde kennisoverdracht in homogene groepen
Herhaalde reflecties in dialoog Geconcentreerde kennisoverdracht in één richting (trainer -> lerende)
Leren in alledaagse werksituaties Leren los van het werkproces
Zelf-georganiseerd leren in een team Voorgedefinieerde onderwijsprogramma's
Voortdurende toename van de bekwaamheid in de werkomgeving Selectieve toename van de bekwaamheid op het gebied van het onderwijsprogramma