Agile leren in de onderneming

Leren door te doen is de meest effectieve vorm van leren: Agile learning brengt dit in de praktijk en biedt competentieontwikkeling op de werkplek op basis van uitdagingen uit de dagelijkse praktijk van het werk.

Er is behoefte aan opleiding in uw bedrijf, maar

  • Uw behoefte is zeer specifiek?
  • Werknemers moeten in het bedrijf blijven tijdens de opleiding?
  • De opleiding moet flexibel zijn in tijd?

Agile learning als een nieuw opleidingsconcept betekent

  • Leermogelijkheden op korte termijn
  • Direct leren op het werk
  • Compacte, terugkerende leer momenten
  • Zelf-georganiseerd leren in een team
  • Herhaalde reflectie op leerervaringen voor de voortdurende ontwikkeling van de bekwaamheid van uw personeel.

Meer informatie vindt u op deze website. Het is ontwikkeld door het HoWARP project.

Download de volledige informatie