De speciale

Agile leren in het bedrijf:

  • Is behoeften-gebaseerd: relevant voor werknemers en opleidingsbehoeften in het bedrijf.
  • Is actiegericht: zelfsturend en maakt gebruik van ervaringen in de werkcontext. Is agile: korte cycli van planning, opleiding en reflectie maken snelle aanpassingen mogelijk Is kwaliteitsgericht: Voorbereiding en uitvoering met gekwalificeerde ondersteuning Is projectgeoriënteerd: gepland, gestructureerd en resultaatgericht als een project

Agile learning biedt competentieontwikkeling die gericht is op de actuele behoeften van het bedrijf en de werknemers.

Het leren vindt niet op afstand plaats in een opleidingscentrum, maar op de werkplek aan de hand van taken uit het werk.