Achtergrond

In grotere organistaies zijn er managers die zich specifiek bezighouden met personeelsontwikkeling en een leven lang leren. In het midden- en kleinbedrijf (MKB) is dit vaak een taak van de bedrijfsleiding, die in het dagelijks leven gemakkelijk verwaarloosd wordt, omdat de eigen middelen van de onderneming niet toereikend zijn, een algemeen personeelsontwikkelings- en bijscholingsconcept ontbreekt en/of het zoeken naar geschikte bijscholing tijdrovend is en vaak geen succes oplevert.

Bovendien hebben met name kleine en middelgrote ondernemingen niet alleen goede ervaringen met de voortgezet onderwijs: deze is zelden op hun behoeften toegesneden. Het conventionele aanbod van grote aanbieders van opleidingen is er vaak op gericht zoveel mogelijk mensen te bereiken in een zo uniform mogelijk formaat, en dit in cursussen met grote aantallen deelnemers... Dit betekent dat het in de huidige situatie nauwelijks mogelijk is om inhoud op korte termijn of specifiek aan de concrete behoeften van het MKB aan te passen

Slechte ervaringen van werknemers met individuele opleidingen leiden er dan vaak toe dat het aanbod van opleidingen nog minder wordt aanvaard. Er is dus behoefte aan een aanpak die beter op de behoeften van het MKB is afgestemd.

In Agile Leren

  • komt de inhoud van de opleiding komt rechtstreeks voort uit de behoeften van de onderneming
  • vindt leren plaats in herhaalde fasen, zodat de inhoud en het tempo van het leren op elk moment kunnen worden aangepast aan de behoeften van het bedrijf en de werknemers. Op die manier wordt de opleiding voortdurend geoptimaliseerd. De werknemers blijven tijdens de opleiding binnen de organisatie.