Verdere informatie

Het HoWARP project

Deze website is voortgekomen uit het project "Actiegerichte bijscholing op de werkplek" (HoWARP). Het project werkt aan innovatieve, flexibele vormen van permanente educatie op de werkplek en wordt medegefinancierd door de EU in het kader van het "Erasmus +"-programma.

De doelstellingen van het project zijn

  • Ontwikkeling van een praktijkgerichte combinatie van de benaderingen "actiegericht leren" en "wendbaar leren" voor bij- en nascholing
  • Geïntegreerd leren op de werkplek in het bedrijf, waarbij opleiders/instructeurs/ supervisors betrokken zijn
  • Oriëntatie op directe toepasbaarheid van agile learning in bedrijven

Samenvattend: Het verstrekken en testen van documentatie, begeleiding en voorbeelden ter ondersteuning van het gebruik van Agile en Action Based Learning methoden in het MKB.

Looptijd 01.09.2019 - 31.08.2022

Website van het project

Project partner

Meer gedetailleerde beschrijvingen en verdere voorbeelden van Agile Learning zijn te vinden op:

Longmuß, Korge, Bauer, & Höhne (2020)